Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH URAN VÀ THORI TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI PHỔ ICP-MS

Nguyễn Ngọc Tuấn, Huỳnh Phương Thảo, Trần Quang Hiếu

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224