Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU DẦU CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN NHỜ PHẢN ỨNG GHÉP STYREN LÊN MẠCH CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN

Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Huy Tùng, Trần Hải Ninh, Vũ Anh Tuấn, Phan Trung Nghĩa, Trần Thị Thúy, Kawahara Seiichi

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224