Tạp chí Ngôn ngữ, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIẾNG VIỆT GỐC KHMER TRONG NGÔN NGỮ BÌNH DÂN Ở MIỀN TÂY NAM BỘ -NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CA DAO

Trầnd Minh Thương

Tóm tắt


Ngoài hệ từ Hán Việt, các từ vay mượn từ tiếng Anh, tiếng Pháp thì tiếng khmer là một bộ phận có mặt và tồn tại trong ngôn ngữ tiếng Việt. Có số ít vẫn được dùng được dạng thức phiên âm, số khác được chuyển sang âm Việt Ngữ.

 Qua ngôn ngữ, cụ thể hơn là ngôn ngữ ẩn chứa trong những câu ca tiếng hát của người dân miền tây nam bộ, chúng ta có thể nhận thấy sự giao lưu văn hóa, ngôn ngữ diễn ra một cách tự nhiên hai dân tộc sống gần nhau, đây cũng là một điểm đặc thù của nền văn hóa các dân tộc người trên thế giới. 


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519