Tạp chí Ngôn ngữ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu từ gốc Hán trong Thiên Nam ngữ lục

Bùi Duy Dương

Tóm tắt


Bài viết này trình bày những khảo cứu về hư từ gốc Hán xuất hiện trong Thiên Nam ngữ lục (TNNL) - một tác phẩm có vị trí đặc biệt trong lịch sử văn học Việt Nam. Trong thể thơ Nôm lục bát trung đại, TNNL (thế kỉ XVII) là tác phẩm có quy mô lớn nhất: 8136 câu thơ chữ Nôm, cộng với 31 bài thơ, cặp thơ chữ Hán và 2 bài thơ Nôm. TNNL còn là tác phẩm tiêu biểu cho thể loại diễn ca lịch sử dân tộc, là sự hợp lưu của hai dòng văn học viết và văn học dân gian truyền miệng. Tìm hiểu TNNL ở khía cạnh ngôn ngữ học sẽ giúp chúng ta thấy được những giá trị về lịch sử từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt thời trung đại.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519