Tạp chí Ngôn ngữ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề ngôn ngữ và văn hóa thông qua ý niệm lòng, ruột, bụng, dạ trong tiếng Việt

Trần Thị Hồng Hạnh

Tóm tắt


Lòng, ruột, bụng, dạ là các từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Việt. Từ chỉ bộ phận cơ thể thường được xếp vào nhóm từ vựng cơ bản của các ngôn ngữ. Đó là bộ phận từ vựng bền vững nhất, có lịch sử xa xưa nhất, được mọi người sử dụng ở mọi nơi,  mọi lúc. Điểm quan trọng của nhóm từ này là chúng có thể bảo lưu được,hoặc  phản ánh được những yếu tố, những đặc điểm chắc chắn là cổ xưa. Đó là lí do mà các nhà ngôn ngữ học so sánh lịch sử trong quá trình xác định nguồn gốc và mối quan hệ họ hàng giữa các ngôn ngữ không thể không khảo sát, điều tra lớp từ vựng cơ bản này.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519