Tạp chí Ngôn ngữ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếng Việt Nam tại Trung Quốc: Lịch sử và triển vọng

Lưu Chí Cường

Tóm tắt


Theo sử sách của Trung  Quốc thì tiếng Việt được người Trung Quốc nhắc đến bắt đầu từ thời kì nhà Tống. Thời kì nhà Nguyên, ở Trung Quốc không có một cuốn sách nào nhắc đến tiếng Việt. Nhưng theo Đại Việt sử kí toàn thư thì lúc đó người Việt hiểu tiếng Trung tương đối nhiều. Thời nhà Minh, những ghi chép liên quan đến tiếng Việt mới ngày càng nhiều, trong suốt thời kì nhà Tống đến thời Minh,tiếng Việt chưa được nhà thống trị hoặc nhà giáo dục Trung Quốc coi trọng.Thời kì nửa cuối thế kỉ XX, từ những năm 50 đến 60 của thế kỉ XX là giai  đoạn tiếng Việt được phát triển rực rỡ tại Trung Quốc do quan hệ chính trị. Thời kì  đầu thế kỉ  XXI, thời kì này, chính sách kinh tế đã thúc đẩy ngành đào tạo tiếng Việt phát triển đến mức cao nhất chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Vài năm gần đây , tiếng Việt đã trở thành ngoại ngữ được phát triển với tốc độ khá nhanh tại Trung Quốc, ước tính cả nước Trung Quốc có hơn 30 trường đại học đào tạo chuyên ngành này.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519