Tạp chí Ngôn ngữ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận diện hành động ngôn từ đe dọa trong tiếng Việt

Đào Thanh Lan

Tóm tắt


Ta có thể hiểu, hành động ngôn từ đe dọa là việc dùng lời nói tạo nên một mối lo lắng nào đó cho người khác khiến cho người đó sợ mà phải làm theo yêu cầu của người nói. Vậy, hành động ngôn từ đe dọa được thể hiện bằng lời đe dọa thì có những dấu hiệu đặc trưng gì về ý nghĩa, về cách sử dụng ngôn từ. Khảo sát vấn đề này sẽ làm sáng tỏ thêm nhiều điều lí thú về đặc điểm văn hóa ngôn từ của người Việt.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519