Tạp chí Ngôn ngữ, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẠI ĐẠO VÔ NGÔN CỦA LÃO TRANG VÀ LOGOS NGỮ ÂM TRUNG TÂM CỦA PHƯƠNG TÂY

Lê Thời Tân

Tóm tắt


Ngày nay, triết học phương Tây hiện đại, đặc  biệt là chủ nghĩa Giải cấu trúc đang gồng mình thoát khỏi sự chi phối của cái gọi là Logos ngữ âm trung tâm luận thống trị toàn bộ văn hoá phương Tây mấy nghìn năm. Những người như M.Heidegger, J.Derida đã khiến cho chúng ta cảm thấy triết học phương Tây hiện đại đang đẩy tư duy ngôn ngữ học lên đến giới hạn tột cùng của nó. Thách thức lại toàn bộ truyền thống, Derrida phê phán cái gọi là chủ nghĩa logos ngữ âm trung tâm trong toàn bộ văn hoá châu Âu.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519