Chi tiết về Tác giả

Mayrin, Vladimir

  • S. 4 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Mô hình thoát khỏi cuộc khủng hoảng chủ nghĩa tư bản toàn cầu của Việt Nam.
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581