Chi tiết về Tác giả

Minh Hùng, Võ

  • S. 11 (2012) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Vai trò của Pháp trong việc phá vỡ thế bao vây, cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây đối với Việt Nam những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2011) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Pháp tạiViệt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581