Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Anh, Trần

  • S. 1 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Tìm hiểu pháp luật công ty của Cộng hòa Liên bang Đức.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581