Chi tiết về Tác giả

Minh Huy Vũ, Trương

  • S. 10 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Khủng hoảng khu vực tiền tệ EUR: lỗi cấu trúc, giải pháp và những kịch bản tương lai.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581