Chi tiết về Tác giả

THỊ PHƯƠNG HOA, TRẦN

  • S. 7 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Đối phó với những tác động xã hội của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp - thực tiễn EU
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581