Chi tiết về Tác giả

MỸ HẠNH, TRẦN

  • S. 1 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Chiến lược phục hồi hậu khủng hoảng cho thương mại ASEAN - EU nói chung và Việt Nam nói riêng
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581