Chi tiết về Tác giả

V. RYAZANSEV, SERGEY

  • S. 5 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tới quá trình di dân lao động nước ngoài tại Nga.
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581