Chi tiết về Tác giả

UJANAEV, S.

  • S. 9 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Nga - Ấn - Trung: Thập kỷ sáng kiến cộng tác ba bên.
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581