Chi tiết về Tác giả

HERRECA, RÉMY

  • S. 8 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Hậu Chávez: Những thách thức nào đối với cuộc cách mạng?
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581