Chi tiết về Tác giả

ELENA EVGHENHEVNA, PIXMENAI

  • S. 12 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Du học ở Nga: Những khuynh hướng và quan điểm thu hút học sinh
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581