Chi tiết về Tác giả

Cảm Trí, Nhan

  • S. 8 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Một số vấn đề về pháp luật hải quan và dịch vụ Logistics của Việt Nam.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Phát triển dịch vụ hậu cần (Logistics) Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581