Chi tiết về Tác giả

Minh Quang, Nguyễn

  • S. 7 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Những điểm mới về lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác trong điều kiện của thế giới hiện đại và vận dụng ở Việt Nam.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581