Chi tiết về Tác giả

Minh Phương, Nguyễn

  • S. 6 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Tìm hiểu tổ chức chính quyền địa phương Cộng hòa Pháp.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581