Chi tiết về Tác giả

Hữu Khải, Nguyễn

  • S. 10 (2008) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Hàng rào kỹ thuật của EU và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đối với các doanh nghiệp Hà Nội.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581