Chi tiết về Tác giả

Hồng Vân, Nguyễn

  • S. 2 (2012) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Xô - Nhật trong thời kỳ cải tổ (1985-1991)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581