Chi tiết về Tác giả

Hồng Quân, Nguyễn

  • S. 3 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Hoạt động gìn giữ hoà bình xen lẫn hành động cưỡng chế do Liên hợp quốc tiến hành: 20 năm nhìn lại
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2008) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Nước Pháp và nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu luân phiên năm 2008
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581