Chi tiết về Tác giả

Cảnh Toàn, Nguyễn

 • S. 9 (2008) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Dầu khí và chiến lược năng lượng của Nga
  Toàn văn  PDF
 • S. 9 (2012) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Tác động của chiến lược Nga – Trung – Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam. Triển vọng (phần I)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Sự điều chỉnh chiến lược của Nga ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Vai trò nhà nước và khung pháp lý của công tác xã hội ở LB Nga.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2008) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Thực trạng và những vấn đề cấp bách của Cộng đồng người Việt ở Nga
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của LB Nga 2008 - Triển vọng 2009
  Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581