Chi tiết về Tác giả

VĂN SANG, NGUYỄN

  • S. 2 (2013) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Về sự tiếp nhận ảnh hưởng của phương Tây ở Xiêm dưới triều đại Rama V (1868-1910)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581