Chi tiết về Tác giả

VĂN NGỪNG, NGUYỄN

  • S. 3 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Một số vấn đề về tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trên thế giới và ảnh hưởng của nó đối với việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Một số vấn đề về sự phát triển nông nghiệp sinh thái ở Pháp và ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581