Chi tiết về Tác giả

VĂN LỊCH, NGUYỄN

 • S. 4 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Tác động của khủng hoảng tài chính đến hoạt động thương mại của EU
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Kinh tế Italia năm 2012
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Cuộc bầu cử ở Italia và vấn đề nợ công ở EU
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Nước Đức: Sứ mệnh lịch sử trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở EU
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Nhìn lại những cuộc biểu tình ở Châu Âu trong năm 2013
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581