Chi tiết về Tác giả

THỊ THANH HOA, NGUYỄN

  • S. 5 (2010) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Chính sách đối ngoại của Triều Nguyễn trong quan hệ với nước Anh giai đoạn 1802-1858
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581