Chi tiết về Tác giả

MINH HẢI, NGUYỄN

  • S. 12 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Hợp tác Nga - Trung về khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581