Chi tiết về Tác giả

MẠNH DŨNG, NGUYỄN

  • S. 7 (2010) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Về chủ nghĩa trong thương ở Pháp thế kỷ XVI – XVII
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581