Chi tiết về Tác giả

HỒNG VÂN, NGUYỄN

  • S. 10 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Chính sách kinh tế mới của Lênin - Bài học hữu ích cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581