Chi tiết về Tác giả

HÀ THANH, NGUYỄN

  • S. 12 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Một vài ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông tại các nước Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581