Chi tiết về Tác giả

VĂN KẾ, LƯƠNG

 • S. 11 (2009) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Giải pháp cho quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội: kinh nghiệm một số nước Phương Tây
  Toàn văn  PDF
 • S. 5 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Hệ giá trị dân chủ phương Tây và tác động đối với nước Nga từ 1991
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2010) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
  Phương thức truyền bá văn hoá của các nước Châu Âu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Quan điểm của EU trong giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581