Chi tiết về Tác giả

Minh Giang, Lê

  • S. 10 (2012) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Nét mới trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga dưới thời Tổng thống Medvedev (2008-2012).
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581