Chi tiết về Tác giả

VĂN CẢM, LÊ

  • S. 11 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Một số vấn đề chung về pháp luật tố tụng hình sự của Liên Bang Nga
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581