Chi tiết về Tác giả

MINH TÂM, LÊ

  • S. 5 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    FTA Việt Nam - EU: Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581