Chi tiết về Tác giả

Hữu Thiện, Kiều

 • S. 5 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Những vấn đề đặt ra trong tiến trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Tín dụng cho hộ nghèo - kinh nghiệm từ các nước và bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2012) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Phát triển thị trường tài chính khu vực nông thôn Việt Nam.
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581