Chi tiết về Tác giả

Hữu Cường, Hoa

 • S. 9 (2011) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Nâng cao khả năng xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2008) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Vài nét về chương trình hợp tác phát triển của EU những năm đầu thế kỷ XXI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Khủng hoảng nợ công ở Italia
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581