Chi tiết về Tác giả

HỒ ĐẠI NGHĨA, HUỲNH

  • S. 1 (2013) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Chính sách của Liên bang Nga tại Biển Đông: kế thừa hay thay đổi (phân tích sự chuyển đổi chính sách của Nga tại Biển Đông tính từ năm 2002 đến nay)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581