Chi tiết về Tác giả

HỮU CƯỜNG, HOA

  • S. 8 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Khủng hoảng nợ công tại Châu Âu: Những tác động và bài học đối với nền kinh tế Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Điều chỉnh chính sách thương mại của EU sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu - Những tác động tới hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581