Chi tiết về Tác giả

Việt Hưng, Bùi

 • S. 10 (2012) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Báo cáo hội thảo tại Stockholm.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Hệ thống buôn bán phát thải của Liên minh Châu Âu – Cơ chế ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2008) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Thị trường EU: Cơ hội và thách thức co xuất khẩu mặt hàng giầy dép Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Ứng phó với biến đổi khí hậu - Chiến lược và hành động của Liên minh Châu Âu
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581