Chi tiết về Tác giả

Hồng Hạnh, Bùi

  • S. 9 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Vai trò của quan hệ Pháp - Đức trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại chung của Liên minh châu Âu.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2008) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Vài nét so sánh về Khối Thinh vượng chung và Cộng đồng Pháp ngữ
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581