Chi tiết về Tác giả

Hải Đăng, Bùi

  • S. 12 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Bàn về đường biên giới phía Đông của EU từ góc nhìn văn hóa chính trị
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    EU và bản sắc châu Âu
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581