Chi tiết về Tác giả

VIỆT HƯNG, BÙI

  • S. 7 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Chiến lược phát triển kinh tế Châu Âu tầm nhìn 2020
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Bảo hiểm nông nghiệp Ba Lan: Thực trạng và triển vọng
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581