Chi tiết về Tác giả

VĂN HUYỀN, BÙI

  • S. 12 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế và vận hành hệ thống an sinh xã hội
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581