Chi tiết về Tác giả

MINH HỒNG, BÙI

  • S. 5 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Những vấn đè kinh tế nảy sinh trong quá trình thực hiện giao ruộng đất cho hộ nông dân hiện nay ở nước ta
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581