Chi tiết về Tác giả

HỒNG HẠNH, BÙI

  • S. 6 (2009) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Ảnh hưởng của nước Anh đối với khối thịnh vượng chung từ sau thế chiến thứ hai đến nay
    Toàn văn  PDF
  • S. 1 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Chính sách đối ngoại và an ninh chung của Liên minh Châu Âu (CFSP) – Một số vấn đề và khả năng thực thi
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581