Chi tiết về Tác giả

MAI LONG, ĐINH

  • S. 4 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Nợ công của Việt Nam: Quan niệm, đặc điểm và xu hướng
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581