Chi tiết về Tác giả

MẠNH TUẤN, ĐINH

  • S. 10 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Chính sách của EU đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm ứng phó khủng hoảng và suy thoái
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581